Geniet van de vrijheden op het water,
Maar laten we wel een aantal dingen afspreken!

Huurvoorwaarden

 

 • Zorg dat de boot nooit los ligt als er niemand in de boot zit. De kans op wegdrijven is dan erg groot.
 • Blijf binnen de vaargeul om kans op schade door ondiepte te voorkomen. 
 • Verlaat nooit de boot als de motor nog loopt.
 • Het varen bij BootverhuurNijkerk is geheel op eigen risico.
 • BootverhuurNijkerk zorgt dat er een noodnummer bekend is bij de huurders.
 • De huurder en de verhuurder dienen vóór afvaart het vaartuig te controleren op eventuele beschadigingen.
 • De huurder dient het vaartuig binnen de afgesproken tijd in oorspronkelijke staat terug te brengen.
 • Er geldt een eigen risico voor de huurder van €250,-.
 • Er dient een contante borg van €150,- afgestaan te worden. BootverhuurNijkerk kan hier (een gedeelte) van inhouden als hier reden voor is.
  • Schade = borg kwijt
  • Te laat terugkomen: na een kwartier te laat wordt er €25,- borg per extra kwartier te laat ingehouden.
  • €15,- schoonmaaktoeslag; indien de boot smerig terugkomt kan er een bedrag van €15,- van de borg worden ingehouden voor extra schoonmaakwerk
 • Huurders kunnen tot 24 uur van tevoren gratis de reservering telefonisch wijzigen of annuleren, als dit te laat gebeurd dat wordt er €50,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Door de Mooiweer-garantie (annuleringsverzekering) bij het reserveren te boeken kan je tot 2 uur van tevoren annuleren/verplaatsen.
 • De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De hoofdboeker dient zicht op locatie te identificeren.
 • De Huurder moet schade van welke aard dan ook, of andere gebreken en/of defecten aan het vaartuig, zo spoedig mogelijk aan BootverhuurNijkerk melden. 
 • Mocht de Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder BootverhuurNijkerk hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien de huurder langer dan een kwartier te laat is, wordt borg volgens bovenstaand benoemd ingehouden.
 • Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan Huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie.
 • Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • De huurder dient zich aan de regels op het water te houden, denk hierbij aan alcoholgebruik.

 

KVK:
61291366

 

Weersverwachting